Laatste nieuws

1 februari 2019

Elektronisch platform voor kunstenaars op komst

kunstenaars

Momenteel wordt alle administratie omtrent het kunstenaarsstatuut zoals de kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en de zelfstandigheidsverklaring manueel uitgevoerd door de Commissie Kunstenaars. Dit is echter tijdrovend en omslachtig. De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken creëert nu de mogelijkheid om…

Lees meer

21 januari 2019

Vermijd laattijdige DIMONA-aangiften!

dimona-aangiften

De Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte…

Lees meer