Laatste nieuws

17 Juni 2021

Akkoord over uitbreiding van het rouwverlof

Akkoord over uitbreiding van het rouwverlof

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft op 26 mei 2021 een wetsvoorstel goedgekeurd over de uitbreiding van het rouwverlof. Het wetsvoorstel voorziet een uitbreiding van het rouwverlof tot tien dagen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die een inwonend kind of partner…

Lees meer

15 Juni 2021

De bedienden uit de verhuissector gaan naar PC 226

De bedienden uit de verhuissector gaan naar PC 226

Bedienden die tewerkgesteld zijn in de verhuisondernemingen (waarvan de arbeiders ressorteren onder het PC 140.05) vallen voortaan niet meer onder het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). Zij gaan over naar PC 226, bevoegd voor de bedienden uit de…

Lees meer

15 Juni 2021

Hoe zit het met telethuiswerk?

Hoe zit het met telethuiswerk?

Sinds 9 juni 2021 zijn heel wat coronamaatregelen versoepeld, ook wat het telethuiswerk betreft. Wij geven u een overzicht van alle regels m.b.t. telethuiswerk die sinds 9 juni 2021 van toepassing zijn. Telewerk blijft verplicht Telethuiswerk blijft verplicht in alle…

Lees meer