Laatste nieuws

30 november 2021

Vlaams opleidingsverlof: deadline opleidingsattesten

Vlaams opleidingsverlof: deadline opleidingsattesten

Werknemers met een minimale tewerkstelling van 50% in de privésector, hebben recht op het Vlaams opleidingsverlof. Tijdens deze opleiding mogen ze afwezig zijn op het werk, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Ter compensatie van de loonkost krijgt de werkgever een…

Lees meer

30 november 2021

Laat uw werknemers tijdig hun overuren recupereren!

Laat uw werknemers tijdig hun overuren recupereren!

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor inhaalrust laten opnemen. De toekenning van deze inhaalrust moet binnen een bepaalde referteperiode gebeuren. Deze bedraagt in principe één trimester, maar kan bij koninklijk besluit, cao of arbeidsreglement verlengd worden tot…

Lees meer

22 november 2021

Beslissingen overlegcomité

Beslissingen overlegcomité

Op woensdag 17 november 2021 is het overlegcomité opnieuw samengekomen om maatregelen te nemen om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. De maatregelen zullen ingaan op zaterdag 20 november 2021 en gelden tot vrijdag 28 januari…

Lees meer

9 november 2021

Uitbreiding bevoegdheidsgebied PC 140.03

Uitbreiding bevoegdheidsgebied PC 140.03

PC 140.03 is bevoegd voor arbeiders van ondernemingen van wegvervoer en logistiek voor rekening van derden. Vanaf 4 november 2021 is dit paritair comité ook bevoegd voor de arbeiders die tewerkgesteld zijn in ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in…

Lees meer

9 november 2021

Corona: Brusselse premie voor de toeristische logies

Corona: Brusselse premie voor de toeristische logies

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook beslist om een nieuwe financiële tegemoetkoming te voorzien voor in Brussel geregistreerde ondernemingen die één of meerdere toeristische logies uitbaten. Om voor deze premie in aanmerking te komen, moet de onderneming op 31 december…

Lees meer