Vermogen

De belastingdruk op vermogen is enorm en kende de afgelopen jaren een stevige stijging, denk maar aan :

  • Verhoging van de roerende voorheffing van 15 %, 21 %, 25 %, 27 % en nu naar 30 %;
  • Uitbreiding van de roerende voorheffing op de meerwaarde van de meeste beleggingsfondsen;
  • Verdubbeling van de premietaks op spaarverzekeringen van 1,1 % naar 2 %;
  • Sterke stijging van de beurstaksen op aan- en verkopen op de beurs, tot zelfs 1,32 % bij verkoop van kapitalisatiefondsen;
  • Invoering effectentaks 0,15 % voor beleggingsportefeuilles groter dan € 500.000 per natuurlijke persoon.

Deze belastingen hebben allemaal een negatieve impact op uw vermogen. Het is daarom belangrijk dit goed te analyseren om toch nog wat rendement over te houden.

Wat kan Besox voor u doen?

  • De belastingdruk optimaliseren
  • Een overzicht maken van uw vermogen en dit op regelmatige tijdstippen actualiseren
  • Toetsen van uw rendementen aan de markt
  • Toegang tot een ruime keuze topbeheerders