Inspectie

Fictieve inspectie / sociale audit

Een correcte toepassing van de Belgische arbeids- en sociale zekerheidswetgeving is geen eenvoudige opdracht. In ons land zijn er meer dan 10 verschillende diensten actief die onder de noemer ‘sociale inspectie’ uw bedrijf kunnen komen inspecteren.

Als ondernemer moet u dus beschikken over een correcte en up-to-date sociale administratie.

Dit houdt in:

  • De regels in verband met de arbeidsduur moeten kloppen
  • Juiste aangifte van de diverse loonelementen en -voordelen
  • Opstellen van juridisch waterdichte arbeidsovereenkomsten en clausules
  • Naleven van diverse informatieverplichtingen
  • Aangepast arbeidsreglement aan de huidige wetten en de toestand in uw onderneming
  • Opmaken van een car- of gsm-policy

Bent u als ondernemer zeker dat uw bedrijf een controle van de sociale inspectie goed doorstaat?

Vraag nu een fictieve inspectie aan en laat onze specialisten uw onderneming onderwerpen aan een spontane controle waar alles onder de loep genomen wordt.

Hoeveel tijd neemt dit in beslag?

We voorzien in totaal 2 dagen voor deze controle. Een dag komen we ter plaatse bij u en één dag voorzien we om het volledige rapport uit te schrijven.

Wat kost het u?

U betaalt een vast bedrag van € 1.500. U weet dus op voorhand wat u precies zal betalen.

EXtra

Onze specialist kan bij u ter plaatse ook een analyse maken van uw loonmassa en bekijken of hier besparingen of optimalisaties mogelijk zijn.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!