inkomen

Inkomen

Inkomen optimaliseren is belangrijk, maar zal in de praktijk weinig invloed hebben op uw levensstandaard.

Een werkongeval of overlijden kan wel een zware impact hebben op het gezinsinkomen. Een goede financiële bescherming is daarom levensbelangrijk.

Heeft u het nodige gedaan om u te beschermen tegen werkonbekwaamheid? Wat bij overlijden? Is alles nog up-to-date? Kan de huidige levensstandaard verdergezet worden mocht er zich iets voordoen?

Wat kan Besox voor u doen?

  • Inkomensmaximalisatie rekening houdend met de actuele fiscaliteit.
  • Berekening van de financiële impact ten gevolge van ziekte, invaliditeit en overlijden.
  • Oplossingen ter beperking van deze financiële impact.