aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Ondernemen is risico’s nemen. Ook al hebt u de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in vraag gesteld wordt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en deze zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u duur te staan komen. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig. Met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privévermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat. Belangrijk bij deze polis: alles is verzekerd, behalve hetgene wat expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden.

Enkele belangrijke bijkomende troeven:

 • U bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal.
 • Ook kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts, en gerechtskosten zijn gedekt.
 • Een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen.

BA Ondernemingen

Burgerlijke aansprakelijkheid Ondernemingen bestaat uit 3 waarborgen, die elk apart of samen kunnen afgesloten worden.

 • BA Uitbating: dit dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. Voorbeeld: een klant schuift uit op de pas geboende vloer in uw zaak.
 • BA Toevertrouwd Voorwerp: u beschadigt een voorwerp dat u toevertrouwd werd voor een herstelling. Voorbeeld: u bent hersteller van pc’s en laat een laptop van een klant uit uw handen vallen.
 • BA Na Levering: schade die veroorzaakt werd door uw producten na de levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is. Voorbeeld: u installeert een wasmachine en een droogkast, maar begaat een fout. Twee dagen later ontstaat er waterschade bij de klant.

De polis biedt doorgaans wereldwijd dekking, al is het mogelijk dat u voor activiteiten in de Verenigde Staten en Canada een aparte dekking moet aanvragen.

Opgelet! Een BA Ondernemingen vergoedt de schade die u aan uw eigen bedrijf veroorzaakt niet. Ook beroepsfouten, zoals een foutieve diagnose door een arts, zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een polis BA Beroepsaansprakelijkheid onderschrijven.

BA Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt contractuele schade die veroorzaakt wordt aan derden door fouten in de uitoefening van het beroep zelf. Een aantal specifieke beroepen hebben er alle belang bij om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan beoefenaars van medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), notarissen, advocaten, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars …

Enkele voorbeelden:

 • Een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
 • Een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.

Objectieve Aansprakelijkheid voor Brand en Ontploffing

Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra …) zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. Uitbaters die deze wettelijke verplichting negeren, stellen zich mogelijk bloot aan strafrechtelijke sancties en aan de sluiting van de instelling.

Rechtsbijstand Uitbating

Soms moet u zich strafrechtelijk verdedigen of wilt u verhaal uitoefenen tegen derden.

Voorbeeld: een derde beschadigt één van uw toestellen die u nodig hebt voor uw werk.

In dat geval kunt u terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg.

 • Deze zorgt ervoor dat u uw schade kunt recupereren bij de derde.
 • U bent zeker van een professionele verdediging van uw belangen en
 • U kunt rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten, experts …

U kunt deze dekking onderschrijven in uw polis BA Ondernemingen.