Modelcontract arbeider

Onze standaard blanco arbeidsovereenkomsten voor arbeiders in alle mogelijke vormen: voltijds, deeltijds (minder dan 1/3e van voltijds of minstens 1/3e van voltijds), bepaalde duur en onbepaalde duur.

Bij deeltijdse contracten met vast uurrooster is er steeds een uittreksel uit de arbeidsovereenkomst voorzien (laatste pagina): dit dient u bij te houden in uw arbeidsreglement ingeval het uurrooster zich niet volledig situeert binnen het uurrooster van de voltijdse werknemers (of als er geen voltijdse uurroosters van toepassing zijn).

Hou er rekening mee: Bij contracten van minder dan 1/3e van voltijds moeten de prestaties geleverd worden in blokken van minstens 4 aaneengesloten uren en kan u in geen geval afwijken van het uurrooster vermeld in de arbeidsovereenkomst, behalve als de overuren net voor of na de geplande uren liggen maar dan moet u de overuren uitbetalen aan 150 of 200%. Van deze arbeidsovereenkomsten moet u ook steeds een kopie opsturen naar Toezicht Sociale Wetten.

Indien u wenst dat uw dossierbeheerder het contract voor u opmaakt, neem gerust contact op.