Modelcontract arbeider

Onze standaard blanco arbeidsovereenkomsten voor bedienden in alle mogelijke vormen: voltijds, deeltijds (minder dan 1/3e van voltijds of minstens 1/3e van voltijds), bepaalde duur en onbepaalde duur.

Bij deeltijdse contracten is er steeds een uittreksel uit de arbeidsovereenkomst voorzien (3e pagina): dit dient u bij te houden in uw arbeidsreglement.

Hou er rekening mee: Bij contracten van minder dan 1/3e van voltijds moeten de prestaties geleverd worden in blokken van minstens 4 aaneengesloten uren en kan u in geen geval afwijken van het uurrooster vermeld in de arbeidsovereenkomst, behalve als de overuren net voor of na de geplande uren liggen maar dan moet u de overuren uitbetalen aan 150 of 200%. Van deze arbeidsovereenkomsten moet u ook steeds een kopie opsturen naar Toezicht Sociale Wetten.

Indien u wenst dat uw dossierbeheerder het contract voor u opmaakt, neem gerust contact op.