Besox

Prognose: spilindex overschreden in april 2024

27 februari 2024

Volgens de laatste prognose van het Federaal Planbureau zou de spilindex overschreden worden in april 2024. Hierdoor worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in mei 2024 met 2% verhoogd.

De lonen in de openbare sector volgen in juni 2024 met tevens een verhoging van 2%. De overschrijding van de spilindex heeft ook een aanpassing van een aantal andere vergoedingen tot gevolg. Het gaat onder meer om het gewaarborgd minimummaandinkomen, de aanvullende vergoeding bij SWT, het flexiloon…

Bron: Federaal Planbureau.

Categorie