Items getagd met Vrijstelling bedrijfsvoorheffing

23 mei 2023

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek: meld je projecten tijdig aan!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek: meld je projecten tijdig aan!

Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s en die een kwalificerend doctor- of masterdiploma hebben, kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (80% pro rata de O&O-activiteiten)….

Lees meer

10 november 2017

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing bij investeringen in een steunzone: Waalse steunzones eindelijk erkend

Ondernemingen die in een zogenaamde steunzone of ontwrichte zone investeringen doen en hierdoor nieuwe werknemers aanwerven, kunnen onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Meer concreet krijgen werkgevers die een investering doen in materiële of immateriële…

Lees meer