motor

Motor

In België rijden meer dan 450 000 tweewielers, een cijfer dat van jaar tot jaar blijft toenemen. Motorrijders staan dagelijks bloot aan heel wat gevaren op een verzadigd en slecht wegennet. Daarom is een volledige en degelijke bescherming een absolute noodzaak. Bijstand in België en in het buitenland, bestuurdersverzekering, passagiersverzekering enz. U komt er hierna alles over te weten. Een motor verzekeren is meer dan een dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid – ook BA genoemd – is verplicht als u met de motor op de openbare weg rijdt. Dankzij deze verzekering zijn de verwondingen van uw passagiers gedekt, net als de schade die u veroorzaakt aan andere weggebruikers. Opgelet: de BA Motor vergoedt niet de verwondingen van de bestuurder.

Wat is gedekt in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

De wet verplicht u om uw burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen te verzekeren. Bijgevolg is het basisprincipe bij elke maatschappij hetzelfde: uw aansprakelijkheid is verzekerd voor schade veroorzaakt aan een derde.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden echter ook gratis of voor een voordelige prijs andere dekkingen aan:

 • Bijstand 24 uur op 24
 • Terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig gedurende 24 uur of meer als het ongeval zich voordoet tijdens het weekend
 • Korting op de premie als u een autoverzekering hebt afgesloten bij dezelfde verzekeraar

Mijn voertuig verzekeren

Een omniumverzekering dekt uw motor tegen materiële schade. Meestal hebt u de keuze tussen:

 • De ‘kleine’ omnium
 • De ‘grote’ omnium

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden u ook gratis of voor een aantrekkelijke prijs de volgende voordelen:

 • Geen waardeverlies bij totaalverlies of diefstal van de motor de eerste maanden
 • Vrije keuze van de hersteller
 • Vervangwagen bij diefstal
 • Dekking van de medische kosten bij een ongeval
 • Vergoeding bij invaliditeit of overlijden

Wat is gedekt in de ‘kleine’ omnium?

Gewoonlijk beschermt een ‘kleine’ omnium u in de volgende gevallen:

 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Diefstal
 • Overstroming, hagel, storm

Wat is gedekt in de ‘grote’ omnium?

Bovenop de waarborgen van de ‘kleine’ omnium verzekert de ‘grote’ omnium u bij:

 • Schade die u veroorzaakt aan uw voertuig
 • Schade die derden veroorzaken aan uw voertuig

De bestuurder verzekeren

Veel mensen denken ten onrechte dat de BA Motor volstaat om de verwondingen van de bestuurder te dekken. Dat is niet zo! Als u geen bestuurdersverzekering hebt, moet u zelf de medische kosten dragen. En een ziekenhuisrekening kan torenhoog oplopen…

Wat is gedekt in de verzekering bestuurder?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u:

 • Terugbetaling van de medische kosten en ziekenhuiskosten
 • Dekking bij invaliditeit
 • Vergoeding bij overlijden

Bepaalde verzekeraars bieden echter ruimere vergoedingen en dekkingen. Contacteer ons voor meer informatie hierover.

Bijstandsverzekering

Wat gebeurt er als u een technisch probleem hebt met uw motor, in België of in het buitenland? Zonder bijstandsverzekering moet u zelf de herstelling betalen en de bijbehorende kosten (slepen, begeleiding van personen, enz.) dragen.

Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden:

 • Technische bijstand
  • Slepen
  • Herstelling
  • Vervangwagen
  • Terbeschikkingstelling van wisselstukken
 • Bijstand aan personen
  • Repatriëringskosten
  • Huisvestingskosten
 • Medische bijstand
  • Hospitalisatiekosten
  • Medische kosten

Deze dekkingen zijn geldig in België en/of in het buitenland, naargelang de formule en de verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstand

Betwist de verzekeraar van de tegenpartij het bedrag van de vergoeding na een verkeersongeval? Of weigert de maatschappij de uitbetaling terwijl u in uw recht bent? Dan is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om u te verdedigen zodat u in het gelijk gesteld wordt.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandsverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen:

 • Support van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen
 • Terugbetaling van de honoraria (advocaten, experts) en kosten van een eventuele rechtsvordering