Items getagd met werkbonus

19 augustus 2022

Verhoging maximumbedrag fiscale werkbonus

Verhoging maximumbedrag fiscale werkbonus

Voor werknemers met een (relatief) laag loon wordt een vermindering van de RSZ-werknemersbijdragen onder de vorm van een sociale werkbonus toegepast. Aangezien de lagere inhouding van RSZ-bijdragen leidt tot een verhoogd belastbaar loon, heeft dit in principe tot gevolg dat…

Lees meer

12 april 2022

Aanpassing werkbonus vanaf 1 april 2022

Aanpassing werkbonus vanaf 1 april 2022

De berekeningsformule voor de sociale werkbonus wordt aangepast met ingang van 1 april 2022. De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag loon. De nieuwe loongrenzen voor de werkbonus zien er vanaf 1 april…

Lees meer

16 juli 2015

Verhoging werkbonus vanaf 1 augustus 2015

Werknemers met een laag inkomen kunnen door het systeem van de sociale werkbonus genieten van een vermindering van hun RSZ-bijdragen. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer een hoger nettoloon overhoudt, zonder dat de loonkost voor de werkgever stijgt. Momenteel…

Lees meer