gebouwen

Gebouwen

Uw bedrijfsgebouwen zijn van essentieel belang voor uw business. Een allereerste stap is de financiering ervan. Bent u op zoek naar een financiering op maat? Klik dan op het luik ‘Financiering’.

Een aangepaste brandverzekering is een 2de belangrijke stap. Bekijk wat u nodig heeft.

Financiering

U bent van plan een bedrijfsgebouw aan te kopen? Maar u kiest liever niet voor de klassieke hypothecaire lening?

Wist u dat er andere interessante alternatieven zijn?

Een onroerend goed kan gefinancierd worden via

 • VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen)
 • RIZIV-contract, en/of
 • IPT (individuele pensioentoezegging)

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Een voorschot op het pensioenkapitaal ontvangen
  U kunt een bepaald bedrag van het al opgebouwde kapitaal opnemen om zo uw project te financieren.
  De terugbetaling van het voorgeschoten kapitaal gebeurt in één keer. Op dit voorschot betaalt u intresten, ofwel via een periodieke betaling, ofwel in één keer op het einde van het contract. Het maximaal toelaatbaar voorschot in functie van het al opgebouwde pensioenkapitaal is afhankelijk van het fiscaal regime van het contract. Wanneer de verzekeraar uw pensioenkapitaal uitbetaalt, trekt hij het bedrag van het voorschot daarvan af. U kunt het voorschot ook zonder kosten vervroegd terugbetalen, zodat u opnieuw over het volledige pensioenkapitaal beschikt.
 2. De wedersamenstellingsformule
  U kunt ook kiezen voor de wedersamenstelling van uw krediet. U gebruikt de opgebouwde reserve van uw pensioencontract op einddatum om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen. In tegenstelling tot het voorschot moet u dus vooraf niet over een reserve beschikken. U betaalt enkel de intresten op het krediet en uzelf of uw vennootschap blijft verder de premies van uw pensioenplan betalen.

Wilt u meer weten over de voordelen van deze oplossingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij bekijken wat er voor u mogelijk is.

Brandverzekering

Net zoals u voor uw privéwoning een brandverzekering onderschrijft, doet u dat best ook voor uw bedrijfsgebouw(en). Wij geven u alvast mee waarop u moet letten.

U werkt van bij u thuis

Uw brandverzekering voor uw privéwoning volstaat. Die dekt dan zowel uw privé- als beroepsruimten.

Belangrijk

 • Meldt aan uw makelaar dat u thuis uw (bij)beroep uitoefent.
 • Ga na of uw inboedel correct geschat is.

Hebt u bijvoorbeeld veel IT-materiaal? Controleer of uw verzekerd kapitaal voor de inboedel ook deze toestellen omvat.

U hebt/huurt een kantoorgebouw

Sluit een aparte brandverzekering af. Bepaalde verzekeraars bieden brandverzekeringen aan op maat van kantoren.

Een brandverzekering is meer dan puur bescherming bij brand- of waterschade. Ook gedekt:

 • schade door storm en hagel,
 • vandalisme,
 • arbeidsconflicten en aanslagen,
 • glasbreuk …

Wat en voor wie?

 • U kunt zowel als eigenaar of als huurder een brandverzekering afsluiten.
 • U kunt zowel het gebouw als de inboedel (kantooruitrusting, elektronisch materiaal …) verzekeren.

Optioneel kunt u ook een diefstaldekking onderschrijven. Ook een allerisicodekking [1] voor uw goederen is mogelijk.

U hebt een handelszaak

U kunt hiervoor een specifieke brandverzekering onderschrijven.

Wat is gedekt?

 • het bedrijfsgebouw,
 • het materiaal,
 • de machines,
 • de koopwaar,
 • eventueel uw privé-inboedel.

U kunt uw verzekering optimaliseren met de volgende waarborgen:

 • diefstaldekking,
 • dekking zonder vrijstelling,
 • al het materieel wordt vergoed in nieuwwaarde,
 • een dekking tegen valse biljetten,
 • een vergoeding bij een opname in het ziekenhuis of bij overlijden na een verzekerd schadegeval.

Specifieke activiteiten

Voor bepaalde professionele activiteiten voorzien we in een verzekeringsoplossing met waarborgen op maat van het beroep

 • apotheek
 • bakker-banketbakker
 • huisarts
 • kapsalon
 • kinesitherapeut
 • landbouwbedrijf
 • restaurant
 • tandarts
 • voedingswinkel

 

[1] Hierbij zijn alle mogelijke schades gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is.