materiaal

Materiaal

De IT-infrastructuur en het machinepark zijn vaak de motor van een onderneming. Huivert u bij de idee dat deze het laten afweten? Bij ons kunt u terecht voor verzekeringsoplossingen op maat, die u gemoedsrust garanderen.

Machinebreuk

Machinebreuk

Als u over machines beschikt voor uw productie, dan wilt u uiteraard dat die machines naar behoren werken. Defecte of beschadigde machines bedreigen immers uw rendabiliteit. Met een verzekering Machinebreuk bespaart u zichzelf alvast een hoop financiële zorgen. U kunt er zowel vaste als mobiele machines in verzekeren tegen plotse (accidentele) schade.

Garantie? Onderhoudscontract?

Hebt u zo’n verzekering Machinebreuk wel nodig? U hebt misschien al een onderhoudscontract afgesloten? En er is toch nog altijd de fabrieksgarantie? Het is belangrijk om te weten dat een verzekering Machinebreuk niet dezelfde waarborgen dekt als een onderhoudscontract of een fabrieksgarantie.

 • Een onderhoudscontract dekt niet-accidentele schade, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderhoud. U moet nog altijd de herstellingskosten zelf betalen.

Verzekering Machinebreuk: de verzekeringsmaatschappij neemt de kosten voor een verzekerde schade op zich.

 • De fabrieksgarantie komt enkel tussen bij fouten in de constructie, het materiaal of de montage, niet bij een plotse materiële schade. Bovendien is deze garantie beperkt in de tijd.

Verzekering Machinebreuk: dekt ook plotse schade en zorgt ervoor dat uw productie niet in het gedrang komt.

Wat is er verzekerd?

Dit is een allerisicopolis. Met andere woorden, alle mogelijke schades zijn gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is. We geven u enkele voorbeelden.

Met een verzekering Machinebreuk bent u gedekt tegen schade door

 • externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal …
 • menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme …
 • uitwerking van elektriciteit: kortsluiting …
 • interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting …

Daarnaast vergoeden we ook een aantal bijkomende kosten, zoals

 • overuren door personeel
 • bijstand door technici uit het buitenland
 • versneld vervoer van onderdelen
 • kosten voor noodzakelijke opruimingswerken
 • kosten voor afbraak en wederopbouw

We zorgen er dus voor dat uw productie niet in het gedrang komt en uw financiële verliezen door falende machines tot een minimum beperkt blijven.

Vaste en mobiele machines

U kunt in uw polis Machinebreuk zowel vaste als mobiele machines opnemen. De machines zijn ook verzekerd buiten het bedrijf en tijdens het transport. We vertellen u met plezier meer over de precieze waarborgen voor vaste en mobiele machines. Deze zijn immers niet identiek.

Elektronica

Specifiek voor elektronische toestellen bieden we u een gespecialiseerde verzekeringsoplossing aan.

Hebt u al eens stilgestaan bij de volgende situatie: wat als uw pc, laptop, tablet printer … gestolen wordt of beschadigd raakt? Of als er zich een defect voordoet?

De kosten voor het gebruik van het materieel en de werkuren van uw personeel blijven. Meer nog, u moet sommige werknemers misschien vragen om overuren te presteren en moet mogelijk bepaalde opdrachten te weigeren. En dan hebben we het nog niet gehad over de gegevensbestanden die u mogelijk kwijt bent en moet heropbouwen.

Het is dan ook een absolute must om uw elektronica optimaal te verzekeren. Het is perfect mogelijk om al uw elektronische toestellen (ook kassa’s, airconditioning en domotica) in één contract op te nemen. Zelfs cd-roms en usb-sticks zijn mee verzekerd.

Wat mag u verwachten?

 • Het gaat om een allerisicopolis. Enkel de in het contract expliciet vermelde uitsluitingen zijn niet gedekt. U wordt ook vergoed als er geen oorzaak van de schade gevonden wordt of als die er enkel kwam door uw onhandigheid.
 • U bent gedekt tegen
  • schade door brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten, vallen van een luchtvaarttoestel, uitwerking van elektriciteit of natuurrampen.
  • diefstal.
  • interne risico’s: bv. uw laptop start niet meer op.

De dekking geldt wereldwijd en ook tijdens het transport!

Optioneel kunt u ook twee waarborgen onderschrijven:

 • wedersamenstelling van software en gegevens: u krijgt een vergoeding om uw databastanden en softwarepakketten terug op te bouwen.
 • bijkomende kosten: deze waarborg garandeert u dat u zo snel mogelijk uw professionele activiteit kunt hervatten door middel van een vergoeding voor huur van vervangmaterieel of lokalen, aanwerving van extra personeel …

Vervoerde koopwaar en materieel

U hebt de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of allebei.

 • een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar

Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.

 • een exclusieve formule voor al uw materieel

Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag …

Daarnaast kunt u rekenen op

 • een uitgebreide diefstalwaarborg
 • een extra dekking voor
  • de kosten van contractuele boetes na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar;
  • reddingskosten;
  • kosten voor opruiming en vernietiging van goederen;
  • kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen na schade.