payroll aan huis

Uw payroll in de handen van onze experts

U wilt investeren in uw mensen, maar uw payrollproces slorpt te veel van uw kostbare tijd op?

U wilt zich concentreren op de essentie van wat uw bedrijf haar klanten te bieden heeft?

Door uw loonadministratie integraal of gedeeltelijk uit te besteden aan Besox Outsourcing krijgt u de ademruimte om dat te doen! Besox Outsourcing vermindert uw administratieve werklast!

Outsourcing kan een grote meerwaarde zijn voor werkgevers die:

 • Geen eigen HR-dienst in huis hebben.
 • Wel een HR-dienst in huis hebben maar is tijdelijk uitgevallen of wenst ondersteuning.
 • Hun resources maximaal willen inzetten voor hun kernactiviteit.
 • Op lange of korte termijn continuïteit en gedegen juridische expertise zoeken voor hun payrollprocessen.
 • Pieken in hun loonadministratie moeilijk kunnen opvangen
 • Samen met een vertrouwenspartner hun payrollprocessen willen optimaliseren en waar mogelijk automatiseren.
 • Advies wensen rond sociaal-juridische thema’s en soft-HR.
 • Werknemersvragen rechtstreeks willen laten beantwoorden door een objectieve partner.

Hoe gaan we tewerk?

We starten met een scan van uw huidige payrollprocessen en de werklast die ermee gepaard gaat (Payroll, verzekeringen, wagenpark,…) binnen uw bedrijf of HR-afdeling.

Vervolgens leggen we samen de scope vast van onze verdere samenwerking. U kan kiezen tussen:

 • tijdelijke of permanente ondersteuning door onze consultant.
 • een consultant die on of off-site voor u wordt ingezet.
 • u kiest al dan niet of uw werknemers rechtstreeks contact mogen opnemen.

We schrijven de bestaande processen uit en kunnen met dit draaiboek aan de slag om de taken over te nemen. Op basis van onze bevindingen uit de scan adviseren we waar u kan optimaliseren en eventueel kan automatiseren.

Als u ons advies wil uitwerken, gaan wij verder aan de slag met de consultant die uw dossier kent of zoeken wij intern de juiste mensen om u optimaal te begeleiden.

Wat zijn uw voordelen?

 • Permanentie van uw Payroll-proces.
 • Tijdswinst en een foutloze Payroll: U kunt zich ten volle concentreren op uw kerntaken!
 • Onze consultants zijn expert in hun vak en gaan efficiënt tewerk.
 • We brengen uw payrollprocessen in kaart en adviseren optimalisaties waar het kan.
 • Alle processen staan nauwkeurig uitgeschreven in richtlijnen. Bij uitvallen van een consultant, kan een collega gemakkelijk overnemen.
 • U kunt onze outsourcingdienst tijdelijk of permanent inschakelen.
 • Onze consultants worden continu bijgeschoold en kunnen terugvallen op de sociaaljuridische expertise van onze juristen.
 • We bouwen een transparante en professionele samenwerking uit die gebaseerd is op vertrouwen en confidentialiteit. Daarnaast denken we operationeel én strategisch met u mee. Als externe partner zijn we objectief inzake personeelsbeleid.
 • Onze consultants rapporteren op geregelde tijdstippen, zodat u steeds op de hoogte bent van de stand van zaken.

Transparante tarieven:

 • Een consultant die aan uurtarief werkt om de analyse te starten.
 • Het outsourcingbudget bij permanente afname ligt vast.
 • Bij Ad-hoc projecten zullen we dit na een intake zo accuraat mogelijk kunnen inschatten.
 • Bij afwijkingen gaan we in overleg, zodat u effectief enkel betaalt voor de tijd die effectief wordt gepresteerd.

Geïnteresseerd? Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.