Besox

Nieuwe loongrenzen single permit voor buitenlandse werknemers

22 februari 2024

Wanneer je als werkgever een buitenlandse werknemer in België in dienst wilt nemen, moet er in bepaalde gevallen een single permit of een gecombineerde vergunning worden aangevraagd. Deze verplichting geldt niet voor buitenlandse werknemers die onderdaan zijn van de Europese Unie of van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

Sommige categorieën van werknemers moeten voldoen aan specifieke loongrenzen (jaarlijks brutoloon) om in aanmerking te komen voor een single permit. Deze loongrenzen worden vastgelegd per gewest en worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. De onderstaande bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2024:

* Trainers zonder arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, moeten maar de helft van deze bedragen verdienen.

Bron: www.vlaanderen.be; www.emploi.wallonie.be en www.economie-emploi.brussels

Categorie