Besox

Nieuwe loongrenzen single permit voor buitenlandse werknemers

18 februari 2020

Wanneer u als werkgever een buitenlandse werknemer in België in dienst wil nemen, moet er in bepaalde gevallen een single permit of een gecombineerde vergunning aangevraagd worden. Deze verplichting geldt niet voor buitenlandse werknemers die onderdaan zijn van de Europese Unie of van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

Met ingang van 1 januari 2019 werd de procedure grondig gewijzigd en werd dit een gewestelijke bevoegdheid.

Sommige categorieën van werknemers moeten voldoen aan specifieke loongrenzen om in aanmerking te komen voor een single permit. Deze loongrenzen worden vastgelegd per gewest en worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. De onderstaande bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020:


Categorie | Vlaanderen – Wallonië – Brussel

Hooggeschoolde werknemers | € 42.696 – € 42.869 – € 42.869

Leidinggevende werknemers | € 68.314 – € 71.521 – € 71.521

Werkemers met een blauwe kaart | € 51.235 – € 55.431 – € 55.431

Beroepssporters | € 83.808 – € 84.896 – € 84.896

Artiesten | € 35.104 – € 35.761 – € 35.761


In dit kader vragen de sociale partners die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad dat er snel werk gemaakt wordt van de oprichting van een elektronisch platform. Er werd immers vastgesteld dat de procedure voor de aflevering van de nodige documenten aan buitenlandse werknemers aanzienlijk meer tijd in beslag neemt sinds de invoering van de single permit. Door de invoering van een elektronische aanvraagprocedure zullen alle betrokkenen (zowel overheden als werkgevers en werknemers) de procedure snel en gemakkelijker online kunnen starten en verder opvolgen. Daarnaast zal bij een elektronische aanvraagprocedure ook identificatie en veiligheidscontrole mogelijk zijn en zou het elektronisch platform in de toekomst gekoppeld kunnen worden aan de Limosadatabank.

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte wanneer de procedure wordt aangepast.

Bron: Advies nr. 2.151 van 17 december 2019 van de Nationale Arbeidsraad en Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: Single permit: voor een centraal elektronisch platform voor werkgevers en buitenlandse werknemers.