motorhome

Motorhome

Terwijl de verkoop van auto’s al enkele jaren daalt, doen motorhomes het steeds beter. En terecht! Ze staan garant voor een gevoel van vrijheid en eenheid met de natuur. Maar rijden met een voertuig dat meer dan 3,5 ton kan wegen, vereist niet alleen een goede voorbereiding, maar ook een aangepaste bescherming. Lees verder en dan zult u ontdekken dat er heel wat verschillende verzekeringen bestaan specifiek voor motorhomes.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid – ook BA genoemd – is verplicht voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig (auto, motor, motorhome, …). Dankzij deze verzekering zijn de verwondingen van uw passagiers gedekt, net als de schade die u veroorzaakt aan andere weggebruikers. Opgelet: de BA vergoedt niet de verwondingen van de bestuurder.

Wat is gedekt in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

De wet verplicht u om uw burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen te verzekeren. Bijgevolg is het basisprincipe bij elke maatschappij hetzelfde: uw aansprakelijkheid is verzekerd voor schade veroorzaakt aan een derde.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden echter ook gratis of voor een voordelige prijs andere dekkingen aan:

 • Bijstand en vervangwagen gedurende 24 uur bij een ongeval
 • Voordelige berekening van de bonus-malus
 • Dekking van de medische kosten, inclusief protheses, plastische chirurgie, repatriëringskosten, …
 • Vergoeding bij blijvende invaliditeit of overlijden
 • Tot 25 000 euro vergoeding bij overlijden

Aarzel niet om ons te contacteren als u een offerte wenst die is aangepast aan uw behoeften.

Mijn motorhome verzekeren

Een omniumverzekering dekt uw motorhome tegen materiële schade. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden slechts één omnium aan, maar de meeste hebben er twee in hun gamma:

 • De ‘kleine’ omnium
 • De ‘grote’ omnium

U kunt uiteraard steeds bij ons terecht als u verdere informatie of een offerte wenst.

Wat is gedekt in de ‘kleine’ omnium?

Gewoonlijk beschermt een ‘kleine’ omnium u tegen schade in de volgende gevallen:

 • Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijding met dieren
 • Diefstal
 • Overstroming, hagel, storm

Wat is gedekt in de ‘grote’ omnium?

Gewoonlijk verzekert de ‘grote’ omnium u bij:

 • Schade die u veroorzaakt aan uw voertuig
 • Schade die derden veroorzaken aan uw voertuig

De bestuurder verzekeren

Veel mensen denken ten onrechte dat de BA volstaat om de verwondingen van de bestuurder te dekken. Dat is niet zo! Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, moet u zelf de medische kosten dragen. En een ziekenhuisrekening kan torenhoog oplopen…

Wat is gedekt in de verzekering bestuurder?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u het volgende:

 • Terugbetaling van de medische kosten en ziekenhuiskosten
 • Dekking bij invaliditeit
 • Vergoeding bij overlijden

Bijstandsverzekering

Wat gebeurt er als u een technisch probleem hebt met uw motorhome, in België of in het buitenland? Zonder bijstandsverzekering moet u zelf de herstelling betalen en de bijbehorende kosten (reparatie, begeleiding van personen, …) dragen.

Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden:

 • Technische bijstand
  • Slepen
  • Herstelling
  • Vervangwagen
  • Terbeschikkingstelling van wisselstukken
 • Bijstand aan personen
  • Repatriëringskosten
  • Huisvestingskosten
 • Medische bijstand
  • Hospitalisatiekosten
  • Medische kosten

Rechtsbijstand

Hebt u een conflict met een automobilist of betwist u het verslag van de technische controle? Wat als u niet tot een oplossing in der minne komt? Dan is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om u te verdedigen zodat u in het gelijk gesteld wordt.

Aarzel niet om ons te contacteren als u een offerte wenst.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandsverzekering? 

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen:

 • Support van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen
 • Terugbetaling van de honoraria (advocaten, experts) en kosten van een eventuele rechtsvordering