bedrijfsvoertuig

Bedrijfsvoertuigen

Ondernemingen beschikken doorgaans over meerdere bedrijfsvoertuigen. Dat kan gaan om personenwagens, maar ook om bestel- en vrachtwagens. Waar moet u aan denken als u uw bedrijfsvoertuigen wil verzekeren?

Wettelijk verplichte BA-verzekering

Als u een motorvoertuig in het verkeer wil brengen, dan moet u hiervoor een BA-verzekering afsluiten. Die vergoedt de schade die u met uw voertuig aan derden berokkent.

Belangrijk om weten is dat u bij bepaalde verzekeraars een aantal bijzondere waarborgen geniet:

 • levenslang een voordelige bonus-malusschaal;
 • een uitgebreide dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder;
 • gratis bijstand;
 • een gratis vervangingswagen.

Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw wagenpark.

Omnium

Naast de BA-verzekering kunt u uw voertuigen extra beschermen met een omniumwaarborg. Deze polis dekt onder andere uw eigen schade, bijvoorbeeld als u bij een ongeval in fout bent. Een omniumverzekering is zowel voor nieuwe als voor tweedehandswagens mogelijk.

Welke waarborgen bevat een omniumverzekering?

 • eigen schade
 • glasbreuk
 • diefstal
 • vandalisme
 • storm- en hagelschade
 • botsing met dieren
 • brand

U bepaalt zelf mee het tempo waarin het waardeverlies van uw wagen(s) verrekend wordt, alsook de vrijstelling in uw polis. Het is tevens mogelijk om uw winterbanden mee te verzekeren.

U kunt ook kiezen voor een beperkte omnium: die bevat geen dekking voor eigen schade en vandalisme, maar is voorts identiek aan de volledige omnium.

De waarborgen gelden in alle landen die op uw groene kaart vermeld worden.

Vrachtwagens (> 3,5 ton)

Om uw omniumdekking voor uw vrachtwagens, die toch een belangrijke investering vertegenwoordigen, te optimaliseren, kunt u bij bepaalde verzekeraars deze waarborgen genieten:

 • vergoeding van schade door het laden of lossen van vervoerde koopwaar;
 • dekking voor schade door de vervoerde koopwaar;
 • dekking voor schade door kiepen of kantelen;
 • vergoeding van schade door schaarstand van het voertuig en de oplegger/aanhangwagen;
 • dekking voor uw persoonlijke bezittingen.

Vervoerde koopwaar en materieel

U hebt de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of allebei.

 • Een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar
  • Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.
 • Een exclusieve dekking voor al uw materieel
  • Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag …

Daarnaast kunt u rekenen op

 • een uitgebreide diefstalwaarborg
 • een extra dekking voor
  • contractuele kosten na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar;
  • reddingskosten;
  • kosten voor opruiming en vernietiging van goederen;
  • kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen.