Besox

Verlenging van de maatregelen om het personeelstekort in de zorg op te vangen t.e.m. 30 september 2024

22 januari 2024

In 2022 heeft de regering een aantal maatregelen genomen tegen het personeelstekort in de zorgsector. Deze maatregelen werden vastgelegd in een wet van 22 november 2022 met uitwerking t.e.m. 31 december 2022.

De maatregelen werden intussen meermaals verlengd. Een wet van 21 december, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 januari 2024, verlengt deze maatregelen voor gepensioneerden opnieuw retroactief vanaf 30 september 2023 t.e.m. 30 september 2024.

Zo kunnen gepensioneerden 65-plussers verder bijdrage- en belastingvriendelijk bijverdienen wanneer zij werken in de zorg. Er zijn immers geen persoonlijke bijdragen verschuldigd en de vergoedingen worden afzonderlijk belast aan 33%. Tevens mogen de gepensioneerden tijdelijk hun inkomen uit de prestaties in de zorgsectoren combineren met hun pensioenuitkering.

De maatregelen betreffende de afwijkende termijn van 3 werkdagen voor de bekendmaking van het individuele variabele uurrooster en de arbeidstijd, die lager mag liggen dan één derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemers van dezelfde categorie, worden in dit verband verlengd. De werkgever zal hiervoor in overleg moeten gaan met de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging.

Bron: Wet van 21 december tot wijziging van de wet van 20 november 2022 houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector, BS 10 januari 2024.

Categorie