woning

Woning

Het is belangrijk de juiste verzekeringen in orde te brengen wanneer u een appartement of woning aankoopt.

Stel u hebt schade door brand, water, diefstal, storm,… Deze kosten kunnen hoog oplopen. Als u hiervoor verzekerd bent bij ons, zorgen wij ervoor dat deze schade gedekt is en u niet zelf moet opdraaien voor de kosten aan uw huis en inboedel.