Laatste nieuws

11 december 2018

Uitbreiding steunzones in het Vlaams Gewest

steunzone

Wanneer een regio getroffen wordt door een collectief ontslag, kan het betrokken gewest voorstellen om de regio als “steunzone” te erkennen. De voorgestelde steunzone dient zich steeds te bevinden binnen een maximale straal van 40 km van de getroffen onderneming(en)….

Lees meer

11 december 2018

NAR wijzigt cao over de loonbonus

loonbonus

Met de loonbonus “cao nr. 90” kan de werkgever een collectieve loonbonus (= niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel) aan zijn werknemers betalen op een sociaal- en fiscaalvriendelijke manier. Het bonusplan wordt ingevoerd via een cao of een toetredingsakte. Op 27 november 2018…

Lees meer

6 december 2018

Besox groeit opnieuw 25%

Christophe Morbee

We zijn trots te melden dat we al vier jaar lang groeicijfers neerzetten. Ook in 2018 mogen we een stijging van maar liefst 25% optekenen. Niet alleen de omzet, maar ook het personeel en het aantal kantoren vermeerdert. Daarnaast voegden…

Lees meer