Besox

Wet werkbaar en wendbaar werk eindelijk gestemd in de Kamer

7 maart 2017

Op 23 februari 2017 heeft de Kamer eindelijk het licht op groen gezet voor de wet werkbaar en wendbaar werk. Eerstdaags wordt de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad verwacht. De wet treedt retroactief in werking vanaf 1 februari 2017. Een aantal maatregelen treden onmiddellijk in werking, maar we willen toch nog even beklemtonen dat voor een aantal andere belangrijke punten de sectoren eerst aan zet zijn om de maatregelen om te zetten. Deze maatregelen kunnen dus pas toegepast worden nadat er een collectieve arbeidsovereenkomst in uw sector is afgesloten.

Maatregelen die u onmiddellijk kan toepassen zijn onder meer:

  • piek- en dalroosters over een periode van 1 jaar;
  • 100 vrijwillige overuren op initiatief van de werknemer;
  • occasioneel telewerk.

Maatregelen die eventueel van toepassing worden na een akkoord in de sector:

  • plus minus conto: variabele uurroosters om productieschommelingen op te vangen in sectoren onderhevig aan internationale concurrentie;
  • uitbreiding uitzendarbeid van onbepaalde duur;
  • loopbaansparen;
  • schenken van verlofdagen aan collega’s.

Verder voorziet de wet o.m. een versoepeling van de deeltijdse arbeid, een wettelijk kader voor glijdende werkuren en een uitbreiding van nachtarbeid in de e-commerce.