Besox

Vlaamse overheid voert extra stimulansen in voor werkbaar werk

21 mei 2019

De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen ingevoerd ter ondersteuning van het werkbaar werk in ondernemingen. Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt. Een werkbare job is belangrijk voor het werkplezier en de motivatie en draagt er ook toe bij dat werknemers langer aan de slag kunnen blijven.

Concreet lanceert de Vlaamse overheid nieuwe werkbaarheidscheques en een uitbreiding van de kmo-portefeuille.

  1. Werkbaarheidscheques

De Vlaamse overheid lanceert een tijdelijke mogelijkheid voor ondernemingen om werkbaarheidscheques aan te vragen. Deze maatregel geldt voor alle ondernemingen uit de profitsector met minstens 1 werknemer in dienst en is dus beschikbaar zowel voor kmo’s als voor grote ondernemingen. De bedoeling is om Vlaamse ondernemingen via een werkbaarheidscheque te stimuleren om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen of om een actieplan rond werkbaar werk binnen de onderneming op te stellen.

Met de werkbaarheidscheque kunnen Vlaamse ondernemingen:

  • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen. Deze meting of scan moet een werknemersbevraging bevatten met focus op verschillende componenten van werkbaar werk, zoals bijvoorbeeld stress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé balans;
  • begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een meting of scan;
  • begeleiding inkopen met betrekking tot het rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan of het opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De activiteiten moeten uitgevoerd worden door geregistreerde erkende dienstverleners in het kader van de kmo-portefeuille.

De tijdelijke subsidieoproep wordt opengesteld voor de periode van 7 mei 2019 tot 6 december 2019. Ondernemingen die aan de criteria voldoen, kunnen maximaal 3 keer beroep doen op de werkbaarheidscheques tot het plafond van € 10.000 bereikt is. Elke organisatie die van deze subsidiemaatregel gebruik wil maken, moet ook zelf gedeeltelijk eigen cofinanciering inbrengen.

  1. Kmo-portefeuille

De Vlaamse overheid lanceert tevens een tijdelijke subsidieoproep in het kader van de kmo-portefeuille. Deze maatregel is gericht op alle kmo’s die in aanmerking komen voor steun bij de kmo-portefeuille en die het voorziene subsidieplafond op jaarbasis al bereikt hebben.

Om deze kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren om meer in te zetten op werkbaar werk, wordt het plafond van de kmo-portefeuille tijdelijk verhoogd met een maximum van € 5.000.

De onderneming zal moeten aantonen dat het plafond reeds bereikt werd en dat de verhoging nodig is om specifieke acties rond werkbaar werk te realiseren. Ook organisaties die in de loop van het jaar al acties rond werkbaar werk gefinancierd hebben via de kmo-portefeuille kunnen een aanvraag tot uitbreiding van de kmo-portefeuille indienen voor het financieren van andere acties.

Ook deze tijdelijke subsidieoproep wordt opengesteld voor de periode van 7 mei 2019 tot 6 december 2019. De verhoogde kmo-portefeuille kan enkel gebruikt worden in het jaar waarin het plafond van de kmo-portefeuille bereikt werd. De projectperiode duurt maximaal 6 maanden maar eindigt in ieder geval op 31 december 2019.

  1. Subsidieaanvraag indienen

Ondernemingen die gebruik willen maken van de Vlaamse werkbaarheidscheques of van de verhoogde kmo-portefeuille, moeten hiervoor op voorhand een online aanvraag indienen. Dit dient te gebeuren via de applicatie: https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp.

Meer informatie over beide subsidiemaatregelen ter ondersteuning van werkbaar werk kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille.

  1. De werktest

Daarnaast lanceert de Vlaamse overheid ook de website www.dewerktest.be. Via deze website kan elke onderneming zichzelf testen op het vlak van werkbaar werk. De website geeft meer informatie, tools en goede voorbeelden die ondernemingen inzicht en inspiratie kunnen geven om effectief aan de slag te gaan rond werkbaar werk.

Bron: Persbericht Minister Philippe Muyters: werkbaarheidscheque laat bedrijven werkbaarheid scannen en actieplan uitwerken.

Tags