Besox

Deeltijdse arbeid wordt (iets) eenvoudiger

21 september 2017

Dankzij de wet werkbaar en wendbaar werk kunnen werkgevers deeltijdse werknemers iets eenvoudiger tewerkstellen vanaf 1 oktober 2017.

Bij deeltijdse werknemers met een vast werkrooster, moet de deeltijdse arbeidsregeling en het uurrooster enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst en niet meer in het arbeidsreglement zoals voorheen het geval was.

Bij deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster moet de arbeidsovereenkomst een verwijzing bevatten naar een algemeen “kader” in het arbeidsreglement (1), de overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling meedelen (2) en de vermelding bevatten dat de werknemer met een variabel uurrooster werkt (3). Het “kader” in het arbeidsreglement moet de volgende gegevens bevatten:

 • Dagelijks tijdvak waarbinnen prestaties kunnen worden voorzien
 • Mogelijke werkdagen (bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag)
 • Minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur
 • Minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur
 • De manier waarop de deeltijdse werknemer ingelicht wordt. Dit bericht moet niet meer aangeplakt worden, het moet enkel schriftelijk en gedateerd zijn en het moet het individueel uurrooster vermelden. Het bericht moet op betrouwbare, geschikte en toegankelijke wijze ter kennis worden gebracht van de werknemers
 • De termijn waarbinnen de deeltijdse werknemer op de hoogte gebracht moet worden van het uurrooster (minsten 5 werkdagen op voorhand, tenzij een uitzondering werd vastgelegd bij cao)

Indien u voor 1 oktober 2017 reeds deeltijdse werknemers met een variabel rooster in dienst had, dan krijgt u tijd tot 1 april 2018 om uw arbeidsreglement aan te passen. Via de procedure wijziging arbeidsreglement moet de werkgever het algemeen kader invoegen in plaats van alle deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement te voorzien. Deze overgangsperiode geldt echter niet indien u na 1 oktober 2017 voor het eerst een deeltijdse variabele werknemer in dienst neemt.

Er moet steeds een kopie/uittreksel van de deeltijdse arbeidsovereenkomst bewaard worden op de plaats waar men het arbeidsreglement kan raadplegen. Daarnaast moeten ook de werkroosters en de identiteit van de deeltijdse werknemer waarop deze van toepassing zijn, aanwezig zijn. Vanaf 1 oktober 2017 kan dit ook elektronisch bewaard worden, dit hoeft niet meer op papier.

Bij deeltijdse variabele uurroosters, moet het bericht met de individuele uurroosters niet meer aangeplakt worden. Het bericht, of een afschrift ervan, moet wel bijgehouden worden op de plaats waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan worden van zodra en zolang het uurrooster van kracht is. Dit kan bijgehouden worden in elektronische vorm en moet gedurende 1 jaar bewaard worden, gerekend vanaf de dag waarop het werkrooster niet meer van kracht was.

Indien een deeltijdse werknemer uren presteert die buiten zijn uurrooster vallen, dan moeten deze uren verplicht geregistreerd worden. Dit hoeft niet meer te gebeuren in een afwijkingsregister, dit kan voortaan ook via een systeem van elektronische tijdsopvolging. Dit tijdsopvolgingssysteem moet wel de volgende gegevens bevatten:

 • Identiteit werknemer
 • Vermelding van begin en einde van prestaties en pauzes
 • Raadpleegbaar door werknemer en toezicht sociale wetten
 • De bewaartermijn moet gerespecteerd worden
 • De vakbondsafvaardiging moet in de mogelijk gesteld worden om haar bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot het systeem van tijdsopvolging en de opgetekende gegevens

Indien u uw arbeidsreglement wenst aan te passen dan kunt u hiervoor steeds terecht bij uw dossierbeheerder.