Besox

RSZ-bijdragen SWT: percentages voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

3 april 2017

In het Belgisch Staatsblad verschenen de nieuwe percentages die vanaf 1 januari 2017 van toepassing zijn voor de berekening van de bijzondere werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn op de aanvullende vergoedingen bij SWT. Het gaat hierbij over de bijdragen die verschuldigd zijn bij ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

De nieuwe percentages gelden wanneer de erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering door de bevoegde minister of de aankondiging van het collectief ontslag bij herstructurering dateert van na 31 oktober 2016.

Ondernemingen erkend als in moeilijkheden (en herstructurering onder bepaalde voorwaarden):

Leeftijd op het einde van de erkenningsperiode / bij aanvang SWT Bijdrageper-centage tijdens de periode van erkenning Minimum-forfait

Bijdrageper-centage na de periode van erkenning

 

Minimum-

forfait

 

< 55 jaar 16,88% € 8 142,50% € 50
≥ 55 jaar < 58 jaar 12,50% € 8 75% € 50
≥ 58 jaar < 60 jaar 8,13% € 8 75% € 50
≥ 60 jaar < 62 jaar 4,38% € 6 37,50% € 37,60
≥ 62 jaar 4,38% € 6 31,25% € 37,60

 

Ondernemingen erkend als in herstructurering:

Leeftijd op het einde van de erkenningsperiode / bij aanvang SWT Bijdrageper-centage tijdens de periode van erkenning Minimum-forfait

Bijdrageper-centage na de periode van erkenning

 

Minimum-forfait
< 55 jaar 142,50% € 50 142,50% € 50
≥ 55 jaar < 58 jaar 75% € 50 75% € 50
≥ 58 jaar < 60 jaar 75% € 50 75% € 50
≥ 60 jaar < 62 jaar 30% € 37,60 37,50% € 37,60
≥ 62 jaar 30% € 37,60 31,25% € 37,60

De percentages gelden voor de SWT’s die ingaan tijdens de periode van de erkenning. De bijdragen die na de periode van erkenning gelden, zijn verschuldigd vanaf de maand volgend op de maand waarin de erkenningsperiode een einde neemt.

 

Bron: KB van 24 februari 2017 tot wijziging van het KB van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, B.S. 10 maart 2017.