Besox

Aanvullende vergoeding SWT: herwaardering vanaf 1 juli 2023

26 juni 2023

Een SWT’er (werkloze met bedrijfstoeslag) ontvangt het volgende inkomen:

  • een maandelijkse werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA;
  • een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever of het Sociaal Fonds.

Het wettelijk minimumbedrag van de aanvullende vergoeding stemt overeen met de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering. Het netto referteloon is gelijk aan het begrensd brutoloon van de refertemaand, verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt vastgesteld op het ogenblik dat het SWT ingaat. Eenmaal vastgesteld, wordt dit bedrag enkel nog geïndexeerd en geherwaardeerd.

Index

Het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt gekoppeld aan de index der consumptieprijzen, volgens de modaliteiten die van toepassing zijn op de werkloosheidsuitkeringen. Wanneer de werkloosheidsuitkeringen geïndexeerd worden, gebeurt dit dus ook met de aanvullende vergoeding.

Herwaardering

Bovendien kan het bedrag van de aanvullende vergoeding, in toepassing van cao nr. 17, elk jaar op 1 januari door de NAR worden herzien in functie van de loonevolutie. Begin 2023 deelde de NAR mee dat er op 1 januari 2023 geen herwaarderingscoëfficiënt moest worden toegepast op de aanvullende vergoedingen SWT.

Op 30 mei 2023 heeft de NAR echter de cao nr. 17/42 afgesloten die bepaalt dat er vanaf 1 juli 2023 een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0078 moet worden toegepast.

De verhoging van de aanvullende vergoeding ziet er als volgt uit:

  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het loon van een refertemaand vóór 1 januari 2022: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0078;
  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het referteloon van de maanden januari, februari en maart 2022: herwaarderingscoëfficiënt van 1,00585;
  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het referteloon van de maanden april, mei en juni 2022: herwaarderingscoëfficiënt van 1,0039;
  • de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het referteloon van de maanden juli, augustus en september 2022: herwaarderingscoëfficiënt van 1,00195;
  • geen herwaardering indien de aanvullende vergoeding werd berekend op basis van het loon van een refertemaand van het laatste kwartaal van 2022.

Het grensbedrag van het bruto maandloon zal € 4.851,02 bedragen vanaf 1 juli 2023.

Bron: NAR Cao nr. 17/42 van 30 mei 2023 tot wijziging en uitvoering van de cao nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen.

Categorie