Besox

Onlinedienst ECARO: nieuwe informatie beschikbaar

9 oktober 2023

Werkgevers moeten elk kwartaal de loon- en arbeidstijdgegevens van hun werknemers aangeven. Dit gebeurt via de DmfA-aangiften (Déclaration multifonctionnelle / multifunctionele Aangifte).

Deze aangiften kunnen bijdrageverminderingen bevatten, aangevraagd door de werkgever of zijn mandataris. De RSZ controleert bepaalde verminderingen op basis van gegevens die de RVA, VDAB, Forem of Actiris aanlevert via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Via de onlinedienst Ecaro kunnen werkgevers en hun mandatarissen deze gegevens raadplegen. Met deze onlinedienst kan de werkgever:

  • nagaan of er een mogelijk recht is op bijdragevermindering alvorens een aangifte te versturen; of
  • begrijpen waarom het controlesysteem van de RSZ bepaalde fouten aangeeft.

Sinds 1 september 2023 bevat Ecaro ook informatie over een nieuwe maatregel die geldt in Wallonië voor indiensttredingen vanaf 1 juli 2023. Het betreft gegevens met betrekking tot een doelgroepvermindering voor ‘oudere werknemers vanaf 55 tot en met 59 jaar’ (verminderingscode 8321) waarvoor de FOREM de authentieke bron is.

Vanaf 13 oktober 2023 zal Ecaro ook informatie bevatten over een nieuwe maatregel die geldt in Vlaanderen voor indiensttredingen vanaf 1 oktober 2023. Het betreft gegevens met betrekking tot een doelgroepvermindering voor ‘personen zonder recente duurzame werkervaring’ (verminderingscode 6340) waarvoor de VDAB de authentieke bron is.

Bron: www.socialsecurity.be.

Categorie