Besox

Tijdelijke werkloosheid door de terroristische aanslagen gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie

3 april 2017

De dagen van arbeidsonderbreking ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur.

Het koninklijk besluit dat deze regeling invoert, treedt in werking vanaf 22 maart 2016 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

 

Bron: KB van 9 maart 2017 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, B.S. 24 maart 2017.