Besox

Aanvullende vergoeding werkgever bij tijdelijke werkloosheid overmacht Corona

12 februari 2022

Iedere werkgever heeft de mogelijkheid om boven op de uitkering tijdelijke werkloosheid overmacht Corona en de aanvullende vergoeding die de RVA betaalt zelf nog een aanvullende vergoeding toe te kennen om zo het loonverlies van de werknemer te beperken.

De RSZ stelt dat deze aanvullende vergoeding niet onderworpen is aan sociale bijdragen op voorwaarde dat de som van de uitkering, de aanvullende vergoeding van de RVA en de aanvullende vergoeding betaald door de werkgever maximaal gelijk is aan het nettoloon dat de werknemer zou ontvangen wanneer hij gewerkt had.

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid zijn gestegen op 1 januari 2022. Een werkgever die een aanvullende vergoeding betaalt en hiermee het nettoloon van de werknemer garandeert, zal deze aanvullende vergoeding bijgevolg moeten verminderen. Wanneer dit niet gebeurt, zal de aanvullende vergoeding niet langer vrijgesteld zijn van sociale bijdragen. Indien nodig zal ook de individuele overeenkomst met de toekenningsmodaliteiten aangepast moeten worden.