Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.

Laatste nieuws

Sociale verkiezingen: ontslagbescherming en uitzendkrachten

De sociale verkiezingen hebben tot doel de werknemersafgevaardigden aan te duiden die zullen zetelen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Er dient een CPBW opgericht te worden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld…

Lees meer

Uitbreiding bevoegdheid paritair comité voor de landbouw (PC 144)

In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2015 is een KB verschenen met betrekking tot de uitbreiding van de bevoegdheid van PC 144. PC 144 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten: de…

Lees meer

Toegang tot de Brusselse arbeidsmarkt voor Kroaten en langdurig ingezeten onderdanen

Toegang tot de arbeidsmarkt voor Kroaten Op 1 juli 2013 werd Kroatië lid van de Europese Unie. EU-onderdanen zijn in principe op basis van hun nationaliteit vrijgesteld van de verplichting om over een arbeidskaart te beschikken om als loontrekkende in…

Lees meer

Recentste tweets

Partners

Acctive logoLogo ZenitoLogo Serviam+Logo Morbee Ballegeer AccountantsLogo Morbee Ballegeer VerzekeringenMonizze logoRandstad Logo