Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Uitbreiding plus minus conto

Het plus minus conto, dat enkel van toepassing was op de automobielindustrie, laat toe om af te wijken van de normale arbeidsduurgrenzen zonder 10 uur per dag en 48 uur per week te mogen overschrijden. De referteperiode voor de naleving…

Lees meer

Ook voor uitzendkrachten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Tot op heden is het, behoudens in één uitzonderingsgeval, niet mogelijk om uitzendkrachten arbeid te laten verrichten op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft een mogelijkheid gecreëerd om in de toekomst…

Lees meer

Loopbaansparen

Het stelsel van loopbaansparen is in België een nieuw concept dat aan een werknemer de mogelijkheid biedt om “tijd” op te sparen om die later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking als verlof op te nemen. Op die manier krijgt…

Lees meer