Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Aanpassing RSZ-forfait kledijvergoeding

In haar instructies van het eerste kwartaal 2017 heeft de RSZ het forfaitair maximumbedrag van de kledijvergoeding aangepast. De RSZ aanvaardt nu onder bepaalde voorwaarden de toekenning van een kostenvergoeding van € 1,67 per dag voor de aankoop van werkkledij…

Lees meer

Extra bijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid

Ondernemingen die overmatig gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen worden al enkele jaren gesanctioneerd met de betaling van een bijzondere bijdrage wanneer het aantal dagen werkloosheid een bepaalde grens overschrijdt. Aangezien de berekeningswijze en de frequentie van de…

Lees meer

Juridisch kader voor Vlaamse activeringsstages

Een activeringsstage staat open voor werkzoekenden die omwille van een medisch, psychisch of sociaal probleem moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt. De stage oriënteert de werkzoekende naar betaald werk en bereidt de werkzoekende voor op betaald werk door zijn algemene…

Lees meer