Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

CAO nr. 103ter past het recht op tijdskrediet aan

Sinds een aantal jaren bestaat er een discrepantie tussen het recht op de opname van tijdskrediet bij de werkgever en het recht op een uitkering die de werknemer kan verkrijgen bij de RVA. Om dit opnieuw op elkaar af te…

Lees meer

Vermijd laattijdige DIMONA-aangiften!

De Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de aangifte…

Lees meer

Chauffeurs detacheren naar Frankrijk: elektronische aangifte vanaf 1 januari 2017

Indien een chauffeur een laad- en/of losadres in Frankrijk heeft, moet de werkgever een aantal verplichtingen naleven. Deze verplichtingen gelden zowel voor goederen- als voor personenvervoer. Eén van deze verplichtingen is de opmaak van een attest van detachering. Tot voor…

Lees meer