Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Moet u ook opnieuw een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken?

Sedert 2013 moeten alle werkgevers met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen. De berekening van het aantal werknemers gebeurt op de…

Lees meer

Nieuwe overgangsmaatregelen SWT zijn officieel

In het kader van SWT (het vroegere brugpensioen) is er voor werknemers die reeds ontslagen werden in het kader van een specifieke regeling SWT een nieuwe overgangsmaatregel voorzien. Bovendien wordt er voor werknemers die in 2017 aan de voorwaarden voor…

Lees meer

Loongrens betaald educatief verlof 2016-2017

  In het kader van het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon. In een ontwerp van KB, dat…

Lees meer