Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Welke wijzigingen staan u dit najaar te wachten?

De meerderheidspartijen in de regering hebben begin juli een akkoord bereikt over 6 wetsvoorstellen. Deze lagen al langer op tafel, maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. De wetsvoorstellen moet wel nog goedgekeurd worden door de Kamer waardoor…

Lees meer

Verblijfsvergoedingen buitenland: nieuwe bedragen vanaf 6 juli 2018 gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad verschijnt in principe elk jaar een lijst met de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die worden toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (categorie 1) die in opdracht naar…

Lees meer

Lagere waardering voor woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of van een bedrijfsleider, ontstaat er hierdoor een voordeel van alle aard. Voor de RSZ wordt het voordeel bepaald op basis van de werkelijke huurwaarde van het onroerend goed….

Lees meer