Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Activa-kaarten in Brussel voortaan uitgereikt door Actiris

Sedert 1 juli worden de Activa-kaarten in Brussel niet meer uitgereikt door de RVA. Brusselse werkzoekenden moeten zich voortaan tot Actiris richten om een Activa of Activa Start-kaart aan te vragen. De lopende Activa-kaarten die nog werden uitgereikt door de…

Lees meer

Wetsontwerp over diverse bepalingen bij arbeidsongeschiktheid

De ministerraad keurde op 20 juli 2016 een voorontwerp van wet goed in verband met diverse bepalingen over arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het voorontwerp van wet regelt…

Lees meer

Vlaamse Regering stemt in met uitbreiding van ‘zone in moeilijkheden’

Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen onder bepaalde voorwaarden gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van…

Lees meer