Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Jaarlijkse premie PC 200 wordt in mei opnieuw toegekend

Naast de ecocheques, hebben de bedienden van PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) sedert vorig jaar ook recht op een jaarlijkse premie. Deze premie wordt in de loop van de maand juni uitbetaald en bedraagt in 2017 €…

Lees meer

Detachering naar Frankrijk: nieuwe verplichting voor bouwwerkzaamheden!

Indien u werknemers naar Frankrijk detacheert om daar tijdelijk werkzaamheden uit te voeren, moet u bij de RSZ een A1-formulier aanvragen. Dit formulier attesteert dat de gedetacheerde werknemer voldoet aan de voorwaarden om onderworpen te blijven aan de Belgische sociale…

Lees meer

Fiscus geeft nog bijkomende toelichtingen over het gebruik van de fiets van en naar het werk

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën is een autonome dienst van de FOD Financiën waaraan u vragen kan voorleggen in verband met de toepassing van de belastingwetgeving. De uitspraak van de dienst geldt in principe enkel voor…

Lees meer