Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Lastenverlaging in de bouw iets voor jou?

De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie heeft een nieuwe lastenverlaging ingevoerd voor ploegenarbeid in de bouw. Wat zijn de voorwaarden? De lastenverlaging zal enkel toegepast worden op een vorm…

Lees meer

Minister Kris Peeters geeft sociale inspectie toegang tot het strafregister

De ministerraad heeft het KB van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters met betrekking tot de toegang van de sociale inspectie tot het strafregister goedgekeurd. De sociale inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid en bepaalde diensten van die FOD zullen…

Lees meer

Verlenging referteperiode waarborg Sluitingsfonds

Het Sluitingsfonds oftewel het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming en waarbij de werkgever in gebreke…

Lees meer