Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Basiskennis bedrijfsbeheer niet meer nodig bij opstart nieuwe zaak

Als u met een zelfstandige activiteit wil beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep, en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet u tot op vandaag in de meeste gevallen de basiskennis van bedrijfsbeheer bewijzen. U kan dit doen aan de hand…

Lees meer

Opgelet met technische problemen bij dimona-aangifte via website RSZ

Indien er zich technische problemen voordoen bij een dimonamelding via de website van de RSZ dient de werkgever eerst en vooral volgende stappen te ondernemen: Controleer of de internetbrowser geüpdatet is of probeer een andere internetbrowser; Indien het kanaal van…

Lees meer

Minimumloon en minimumleeftijd betaalde sportbeoefenaars 2018

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Sinds 1 juli 2017…

Lees meer