Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

U werft een strategische medewerker aan? U ontvangt 25 000 euro!

De ondernemer die zijn groeiambitie wenst te realiseren door haar activiteiten te vernieuwen of zich voortaan ook op de buitenlandse markten te richten, ziet zich vaak genoodzaakt om iemand aan te werven die over de nodige knowhow beschikt. Omdat de…

Lees meer

Ontslag om dringende reden: hoever kan de rechter gaan in zijn beoordeling?

Een werkneemster in een grote supermarkt werd ontslagen om dringende reden omdat zij voor 55 EUR bonuspunten van klanten had overgezet op haar persoonlijke bonuskaart. De werkneemster geeft de feiten toe, maar vindt een ontslag om dringende reden een te…

Lees meer

Patronaal attest non-activiteit bij vervoer: nog verplicht?

Bestuurders van voertuigen van meer dan 3,5 ton of voor het vervoer van personen van meer dan 9 personen moeten – behoudens een aantal uitzonderingen – de Europese reglementering inzake rij- en rusttijden naleven. Om dit te controleren moet het…

Lees meer