Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Nieuw statuut gelegenheidswerknemer in de begrafenissector (PC 320)

Tijdens de ministerraad van 13 juli 2018 werd een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken goedgekeurd. Eén van de hoofdstukken van dit voorontwerp behandelt het nieuwe statuut gelegenheidsarbeid in de begrafenissector (PC 320). De sector van de…

Lees meer

Versterking Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2019

Vlaanderen voorziet een aantal maatregelen om de tewerkstelling van jongeren en 55-plussers te stimuleren. Wij geven u hierna een overzicht en staan even stil bij de aangekondigde wijzigingen vanaf 1 januari 2019. Deze wijzigingen moeten wel nog definitief goedgekeurd worden….

Lees meer

Nieuwe wet geeft vrijwilligers duidelijker statuut

Eind juli heeft de ministerraad de nieuwe Vrijwilligerswet van vice-eerste minister en minister van werk Kris Peeters en minister van sociale zaken Maggie De Block goedgekeurd. Hierdoor zullen de vele vrijwilligers in ons land een duidelijker statuut krijgen. De wet…

Lees meer