Sociaal secretariaat Besox

Bij ons zijn de extra’s standaard

Sociaal secretariaat Besox kiest bewust voor kleinschaligheid om een gepersonaliseerde service te kunnen leveren, volledig aangepast aan uw bedrijf en uw workflow. Besox is gegroeid uit een jarenlange traditie en combineert moderne technologie met gedeelde expertise en veel extra’s.


Laatste nieuws

Deeltijdse arbeid wordt (iets) eenvoudiger

Dankzij de wet werkbaar en wendbaar werk kunnen werkgevers deeltijdse werknemers iets eenvoudiger tewerkstellen vanaf 1 oktober 2017. Bij deeltijdse werknemers met een vast werkrooster, moet de deeltijdse arbeidsregeling en het uurrooster enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst en…

Lees meer

Uitbreiding tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht

Wanneer een werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op gewaarborgd loon lastens de werkgever en nadien op ziekte-uitkeringen. In de onderstaande 3 situaties kan de werknemer terugvallen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veroorzaakt door medische redenen. De eerste twee…

Lees meer

Schuldvergelijking FOD Financiën uitgebreid naar RSZ

Indien een belastingplichtige lastens de fiscus recht heeft op een (terug)betaling van bv. BTW, maar hij nog een andere openstaande fiscale schuld heeft zoals bv. nog niet-betaalde onroerende voorheffing, mag de fiscus de som die zij normaal moet (terug)betalen, gebruiken…

Lees meer