Besox

Tijdelijke werkloosheid terroristische aanslagen gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie: verlenging

19 april 2017

Eerder lieten we u al weten dat de dagen van arbeidsonderbreking ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur.

Het koninklijk besluit dat deze regeling invoerde, hield echter op van kracht te zijn op 31 december 2016. Nu heeft de NAR een positief advies uitgebracht om de gelijkstelling te verlengen tot en met 21 januari 2017. De verlenging moet nog officieel bevestigd worden door een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: advies nr. 2.032 van 7 april 2017 van de NAR.