Besox

Het maximumbedrag van de fiscale werkbonus wordt verhoogd

18 september 2023

Werknemers met een laag loon kunnen genieten van een sociale werkbonus. Dit is een forfaitair bedrag dat wordt afgetrokken van hun persoonlijke RSZ-bijdragen. Ze betalen dus minder RSZ op hun loon.

Hierdoor stijgt evenwel hun belastbaar loon waardoor ze meer belastingen zouden moeten betalen. Om dit op te vangen, werd in 2011 de fiscale werkbonus ingevoerd, die bestaat uit een vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Het bedrag van de fiscale werkbonus is gelijk aan 33,14% van de sociale werkbonus.

De wetgeving voorziet wel een maximumjaargrens. Het basis maximumbedrag wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van € 530 naar € 550. Dit betekent dat het geïndexeerd maximum bedrag vanaf het inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) vastgesteld is op € 550. Vanaf het inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) zal het maximumbedrag nogmaals stijgen: van € 550 naar € 570 (te indexeren).

Bron: Wet van 31 juli 2023 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 23 augustus 2023.

Categorie

Tags