Besox

Nieuwe loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet vanaf 1 januari 2022

20 december 2021

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De nieuwe geïndexeerde loongrenzen voor het jaar 2022 zijn op 10 december 2021 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Deze loongrenzen zijn relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2022 zijn:

wettelijk basisbedrag geïndexeerd bedrag in 2022

€ 16.100 € 36.785

€ 32.200 € 73.571

Het bedrag van € 36.785 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding (laagste grens). De grens van € 73.571 gaat over de toepassing van het concurrentiebeding (hoogste grens) en het scheidsrechterlijk beding.

Bron: Aanpassing op 1 januari 2022 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 10 december 2021.