Besox

Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet vanaf 1 januari 2021

14 december 2020

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De geïndexeerde loongrenzen voor 2021 verschenen op 9 december 2020 in het Belgisch Staatsblad.

Deze loongrenzen zijn relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2021 zijn:

wettelijk basisbedrag geïndexeerd bedrag in 2021

€ 16.100 € 32.200

€ 36.201 € 72.402

Het bedrag van € 36.201 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding (laagste grens). De grens van € 72.402 gaat over de toepassing van het concurrentiebeding (hoogste grens) en het scheidsrechterlijk beding.

Bron: Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), B.S. 9 december 2020.