Besox

Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet vanaf 1 januari 2024

8 december 2023

De loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet worden aan het begin van elk jaar aangepast. Op 24 november 2023 verschenen de nieuwe, geïndexeerde loongrenzen voor 2024 in het Belgisch Staatsblad. Deze zijn van toepassing op het concurrentiebeding, het scholingsbeding en het arbitragebeding.

De volgende bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2024:

Bron: Aanpassing op 1 januari 2024 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 24 november 2023.

Categorie