Besox

Nieuw statuut vrijetijdswerk in de sportsector

7 maart 2017

Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters heeft een nieuw statuut uitgewerkt voor trainers, scheidsrechters, coördinatoren, enz. van sportclubs. Momenteel vallen deze personen hetzij onder de reguliere arbeidswetgeving, hetzij onder de wetgeving m.b.t. vrijwilligers.

Het nieuwe statuut vrijetijdswerk is van toepassing op vrijetijdsmedewerkers die elders een volwaardig hoofdberoep hebben (minstens halftijds). Enkel niet-commerciële organisaties kunnen beroep doen op het nieuwe statuut.

De vrijetijdswerker kan een vergoeding ontvangen van max. € 15/uur en met een maximum van 500 uren per jaar. Hierop zijn geen RSZ-bijdragen verschuldigd (er worden immers geen sociale rechten opgebouwd in dit statuut). Per jaar is de vergoeding beperkt tot € 5.000 bruto.

Op fiscaal vlak wordt de eerste 30% van de vergoeding vrijgesteld van belastingen, de resterende 70% wordt belast aan 25%.

Minister Muyters gaat nu overleggen met de federale regering om zijn voorstel verder uit te werken.

 

Bron: www.philippemuyters.be