Besox

Wanneer valt een jonge werknemer onder het statuut ‘student’?

30 juni 2021

Is de jobstudent die u aanneemt tijdens het weekend of de schoolvakanties wel degelijk juridisch een ‘student’? Het is belangrijk voor u als werkgever te weten omdat u er ook baat bij hebt fiscaal gezien. U wordt tenslotte vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en geniet van een verlaagd RSZ-tarief.

We sommen de voorwaarden hieronder voor u op:

Is de student ingeschreven in een onderwijsinstelling?

De persoon moet ingeschreven zijn in een officiële onderwijsinstelling en moet in hoofstatuut student zijn. Een student die is afgestudeerd, kan dus geen studentenarbeid meer verrichten.

Uitzondering: Een student die in juni afstudeert kan in de zomervakantie wel nog studentenarbeid verrichten. Deze tewerkstelling mag wel niet leiden tot een vaste aanwerving. Vanaf de maand oktober na het afstuderen is een tewerkstelling als student niet meer mogelijk!

Wie valt niet onder het statuut ‘student’:

  • Studenten die avondschool of onderwijs met beperkt leerplan volgen.
  • Studenten die minstens 12 maanden onafgebroken voor dezelfde werkgever werken.
  • Studenten die een niet-bezoldigde stage volgen.

Opgelet: Studenten die in het kader van een beperkt leerplan enkel deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen, mogen in de schoolvakanties wel studentenarbeid verrichten.

Vanaf welke leeftijd mag een student werken?

Een student mag pas werken vanaf de leeftijd van 16 jaar of vanaf 15 jaar wanneer de student de eerste 2 jaren van het secundair onderwijs gevolgd heeft.

Verlaagd RSZ-tarief

Als een student niet meer dan 475 uren per jaar werkt geniet hij/zij van een goedkoop RSZ-tarief als de Dimona-aangifte (Dimona STU) tijdig gebeurt.