Besox

Chauffeurs detacheren naar Frankrijk: elektronische aangifte vanaf 1 januari 2017

9 januari 2017

Indien een chauffeur een laad- en/of losadres in Frankrijk heeft, moet de werkgever een aantal verplichtingen naleven. Deze verplichtingen gelden zowel voor goederen- als voor personenvervoer.

Eén van deze verplichtingen is de opmaak van een attest van detachering. Tot voor kort diende de werkgever hiervoor een modeldocument te gebruiken.

Vanaf 1 januari 2017 moet deze aangifte via elekronische weg gebeuren. De gegevens van de gedetacheerde chauffeur moeten overgemaakt worden via SIPSI (= Système d’Information sur les Prestations de Service Internationale) en dit via de website www.sipsi.travail.gouv.fr.

De aangiftes die nog geldig zijn op 1 januari 2017 blijven geldig tenzij de voorwaarden van de detachering intussen gewijzigd zijn.

Het attest van detachering mag niet verward worden met de A1-verklaring die de chauffeurs ook verplicht bij zich moeten hebben. Deze verklaring wordt aangevraagd via de Belgische RSZ en attesteert dat de chauffeur onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid.

Frankrijk heeft aangekondigd dat zij binnenkort start met strenge controles op het bijhebben van het attest van detachering en de A1-verklaring.