Besox

“Tremplin 24 mois+”: een nieuwe steunmaatregel in het Waals Gewest

28 januari 2021

Voor werkgevers die in bepaalde sectoren actief zijn, bestaat er sinds 1 januari 2021 een nieuwe steunmaatregel indien zij langdurig werkzoekenden aanwerven. De werkgever kan per maand een bedrag ontvangen van € 1.000 en dit gedurende 24 maanden. Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag geproratiseerd.

Voor welke werkgevers?

De werkgever moet behoren tot één van de volgende sectoren:

 • erkende diensten voor sociale integratie of sociale steunpunten; diensten voor opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen (“AHA”); erkende diensten voor hulpverlening aan gezinnen en senioren;
 • rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats en centra voor avond- en/of nachtopvang en kortstondig verblijf voor senioren;
 • residentiële diensten voor jongeren (SRJ), residentiële nachtdiensten voor volwassenen (SRNA) en de dagonthaaldienst voor volwassenen (SRA);
 • diensten voor huisvesting onder toezicht (SLS);
 • jeugd- en kinderopvangcentra en buitenschoolse opvangoperatoren;
 • buurtwinkels, in de voedingssector, die minder dan 3 werknemers in dienst hebben;
 • bedrijven actief in de levensmiddelensector en waarvan de productie- en verkoopmethodes voldoen aan de definitie van “korte circuits” (= een productie- en afzetmethode die bedoeld is om de producent in alle sectoren dichter bij de consument te brengen).

Voor welke werknemers?

De werknemer moet zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalig taalgebied, ingeschreven zijn bij FOREM als niet-werkende werkzoekende, minstens 24 maanden werkloos zijn en in de 2 jaar voorafgaand aan zijn aanwerving een tewerkstelling bekomen hebben op basis van artikel 60-61 van de OCMW-wet of één van de volgende opleidingen genoten hebben:

 • PFI van minstens 3 maanden;
 • opleiding voor werkzoekenden van minstens 3 maanden via een MIRE;
 • beroepsinlevingsovereenkomst van minstens 3 maanden;
 • een opleiding “coup de poing pénuries”;
 • alternerende opleiding voor werkzoekenden georganiseerd door de FOREM of het IFAPME gedurende minstens 3 maanden.

Ook werkzoekenden die begeleid geweest zijn naar en in een tewerkstelling door een MIRE of een OCMW in het kader van “jobcoaching” voor bepaalde functies kunnen in aanmerking komen.

Om de tussenkomst te bekomen, moet de werkgever online een aanvraag indienen bij de FOREM.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 1 december 2020 van bijzondere machten nr. 58 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van “de plan rebond” COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, B.S. 10 december 2020.