Besox

Toegelaten arbeid bij pensioen zelfstandigen: grensbedragen 2017 gekend

10 maart 2017

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige uitoefenen. In bepaalde gevallen moeten de beroepsinkomsten wel beperkt worden. Andere gepensioneerden mogen dan weer onbeperkt bijverdienen, nl.:

  • vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, of;
  • als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Indien niet voldaan is aan deze voorwaarden, gelden er inkomensgrenzen. Ook personen die enkel een overlevingspensioen ontvangen, moeten zich aan inkomensgrenzen houden. Voor degenen die een gezinspensioen ontvangen, zijn de grenzen ook van toepassing.

Deze grensbedragen voor toegelaten arbeid van gepensioneerden worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2017 gelden de volgende grensbedragen voor het zelfstandigenpensioen:

  kinderlast vóór 65 jaar en geen 45 jaar loopbaan of met gezinspensioen vóór 65 jaar met enkel overlevings-pensioen vanaf 65 jaar met enkel overlevings-pensioen of gezinspensioen

werknemer

(bruto)

  € 7.856 € 18.291 € 22.690
Ja € 11.784 € 22.864 € 27.600

zelfstandige

(netto)

Neen € 6.285 € 14.633 € 18.152
ja € 9.427 € 18.291 € 22.080

Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt de sanctie volledig proportioneel toegepast. Dat wil zeggen dat het pensioen evenredig verminderd wordt met het percentage van de overschrijding.

De inkomensgrenzen worden jaarlijks bekend gemaakt door middel van drie aparte besluiten: één voor de werknemerspensioenen, één voor de zelfstandigen en één voor de ambtenaren. Tot op vandaag is alleen nog maar het besluit voor de zelfstandigen gepubliceerd, maar de drie regelingen zijn elk jaar identiek. Voor de werknemers en de ambtenaren, zullen wellicht dezelfde bedragen gehanteerd worden.

 

Bron: Ministerieel besluit van 14 februari 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit  van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, B.S. 22 februari 2017.