Items getagd met pensioen

5 mei 2021

Corona: verlenging van de uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

Corona: verlenging van de uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

Gepensioneerden die in de strijd tegen het coronavirus bijspringen in cruciale sectoren en essentiële diensten, mogen die inkomsten nog tot en met 30 juni 2021 cumuleren met hun pensioen. Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en vervangingsinkomens (primaire ongeschiktheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, overbruggingsrecht zelfstandigen) die wegens…

Lees meer

9 oktober 2018

Belangrijke wijzigingen aan het pensioen in 2019!

pensioen

Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 zijn er volgend jaar een aantal belangrijke wetswijzigingen voorzien. Alle periodes van tewerkstelling zullen meetellen in de pensioenberekening van het werknemerspensioen, zelfs als de volledige loopbaan van 14.040 voltijdse dagequivalenten bereikt werd…

Lees meer