Besox

Register met persoonsgegevens van buitenlandse werknemers of zelfstandigen blijft verplicht

25 oktober 2020

Sinds 24 augustus 2020 is het voor de werkgevers in de bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak en vleesverwerking verplicht om een register bij te houden met persoonsgegevens wanneer men rechtstreeks of via onderaanneming tijdelijk beroep doet op in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen.

Deze verplichting is nu verlengd tot 8 november 2020.