Besox

Corona: verlenging van de uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

5 mei 2021

Gepensioneerden die in de strijd tegen het coronavirus bijspringen in cruciale sectoren en essentiële diensten, mogen die inkomsten nog tot en met 30 juni 2021 cumuleren met hun pensioen. Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en vervangingsinkomens (primaire ongeschiktheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, overbruggingsrecht zelfstandigen) die wegens corona worden toegekend, worden tot die dag ook niet in aanmerking genomen voor de cumulregeling met een rust- of overlevingspensioen.

De federale regering zorgt met andere woorden voor een nieuwe verlenging van de decumulregels uit de wet van 7 mei 2020. Initieel liep de regeling tot 30 juni 2020. Deze is al een aantal maal verlengd en wordt door publicatie van het koninklijk besluit van 18 april 2021 opnieuw verlengd tot 30 juni 2021.

Bron: Koninklijk besluit van 18 april 2021 tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 27 april 2021.