Besox

Rechtsbijstand auto, je bescherming bij geschillen! ‘Better safe than sorry’…

2 februari 2023

Door een verzekering rechtsbijstand auto af te sluiten, word je na een schadegeval bijgestaan voor alle administratieve en juridische zaken. Dit met bijstand van een advocaat zonder dat de kosten voor jou zijn. Onder die kosten vallen de erelonen van advocaten, kosten voor onderzoek en de eventuele gerechtskosten.

Een rechtsbijstandsverzekering is in die zin een waardevolle aanvulling op de verzekering BA auto, ook al is ze niet verplicht.

Welke dekking bij een rechtsbijstandsverzekering?

1) Ongeval in recht: Stel je hebt een ongeval in recht, maar de tegenpartij is niet akkoord. Hierbij kan er zowel onenigheid zijn over enerzijds de materiële, dan wel de lichamelijke schade. Bij dergelijke geschillen zal jouw rechtsbijstandsverzekering tussenkomen en jouw belangen verdedigen.

2) Overtreding in fout: wij zijn allemaal graag op tijd en vandaag de dag rijden we al vlug eens te snel. De vele trajectcontroles en flitsmarathons spijzen de staatskas en zorgen voor heel wat boetes en dagvaardingen.

Ook hier kan via de rechtsbijstandsverzekering, bijstand van een advocaat worden voorzien. Dit zowel voor de politierechtbank alsook bij zwaardere overtreding bij strafrechtelijke verdediging. De opgelegde boetes moet je natuurlijk wel zelf bekostigen.

Conclusie

Zonder rechtsbijstandsverzekering betaal je bij een overtreding of geschil over de aansprakelijkheid alle administratieve en gerechtelijke kosten zelf. Door een verzekering rechtsbijstand auto af te sluiten, word je beschermd en verdedigd zonder dat je voor de kosten opdraait (met uitzondering van de boetes). ‘Better safe than sorry’… niet?!

Categorie