Besox

Rijden zonder verzekering… Tienduizenden Belgen maken er zich schuldig aan!

23 maart 2023

Het is verontrustend om te horen dat heel wat Belgen onverzekerd de baan op gaan. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen heeft dit serieuze gevolgen. Denk hierbij aan de sancties maar eveneens aan de financiële dobber, die deze situatie met zich meebrengt.

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, wetmatig verplicht!

Binnen het verzekeringslandschap zijn niet alle verzekeringen verplicht. Om andere weggebruikers te beschermen vormt de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hierop een uitzondering. Zonder deze basisverzekering mag je dan ook simpel weg de baan niet op.

Doe je dit toch dan riskeer je een geldboete tussen de 800 & 8000 euro, een rijverbod, dan wel een gevangenisstraf tot 6 maanden. Bovendien kan ook je voertuig in beslag worden genomen, waar sleping- en stallingskosten mee gepaard gaan.

Hoe gebeuren de controles?

De meest courante en gekende controles zijn degene die georganiseerd worden door de politiediensten. Deze stellen zich dan ook frequent op om bestuurders te controleren op het hebben van een geldig rijbewijs, alsook een correcte verzekering. Verder wordt er meer en meer gebruik gemaakt van slimme camera’s die via een scan van jouw nummerplaat nagaan of het voertuig correct is ingeschreven en ook de nodige verzekeringen draagt.

Wat indien ik een ongeval heb met mijn onverzekerde wagen?

Indien je een ongeval veroorzaakt met een onverzekerde wagen, dan zal je volledig zelf moeten opdraaien voor de kosten. Denk hierbij aan de materiële kosten voor de betrokken voertuigen, maar ook de mogelijke lichamelijke letsels en bijkomende arbeidsongeschiktheid.

Voor de zwakke weggebruikers is dit niet anders. Rij je met een onverzekerde wagen iemand aan, of raak je een vast object die toebehoort aan een derde, zal ook jij verantwoordelijk worden gesteld voor de daaraan gekoppelde kosten.

Deze kosten kunnen zeer hoog oplopen met alle gevolgen van dien.

Wat indien de tegenpartij geen verzekering heeft?

Als deelnemer aan het verkeer heb je natuurlijk ook het risico om zelf betrokken te zijn in een ongeval waar een niet verzekerd voertuig mee betrokken is. In dit geval zijn er twee oplossingen.

Enerzijds is er de mogelijkheid om je te beroepen op je eigen verzekering. Vaak zal dit de full-omnium en bestuurdersverzekering zijn, die jij voor jouw eigen voertuig en/of jezelf hebt afgesloten. Indien je niet langer een full-omniumverzekering geniet, dan kan je anderzijds beroep doen op het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds. Deze laatste zal jouw schade vergoeden en deze achter de schermen verhalen op de aansprakelijke derde. Wat eveneens geldt voor de situatie waarin je jouw omnium verzekering zou aanspreken.

Welke documenten dienen steeds aanwezig te zijn in mijn voertuig?

Vanaf het moment dat een voertuig zich op de openbare weg begeeft, dienen volgende documenten aanwezig te zijn.

  1. De verzekeringskaart
  2. Het inschrijvingsbewijs: bewijs van inschrijving bij DIV.
  3. Het gelijkvormigheidsattest/kentekenbewijs: bewijs dat de auto voldoet aan alle technische en wettelijke voorschriften. Eén deel dien je daarvan in de auto te bewaren. Het tweede deel bewaar je thuis.
  4. Het keuringsbewijs: toont aan dat de auto technisch gekeurd is. Auto’s ouder dan vier jaar, dienen deze keuring te ondergaan.

Volledigheidshalve dien je ook steeds je identiteitskaart en rijbewijs voor handen te hebben. Lees gerust nog even ons artikel na over het hebben van een geldig rijbewijs, want ook deze vervalt om de tien jaar!

Conclusie:

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. Een jaarpremie die heel wat leed kan verhelpen. Zowel voor jezelf, als voor derden. Wees niet nonchalant met deze waarborg, die zijn nut al meer dan ooit bewezen heeft!

Categorie

Tags