Items getagd met boetes

8 januari 2015

Vermijd laattijdige DIMONA-aangiften!

Bij de aanwerving van een nieuwe werknemer en bij de uitdiensttreding van een bestaande werknemer is elke werkgever verplicht een elektronische DIMONA-aangifte te doen. Bij een aanwerving moet de aangifte uiterlijk gebeuren vόόr de indiensttreding. Bij een uitdiensttreding moet de…

Lees meer