Besox

Brusselse steun voor cultuurwerkers aanvragen voor 27 mei!

18 mei 2022

Omdat de cultuursector zwaar getroffen werd door de coronacrisis, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de sector ondersteunen door een uitzonderlijke, eenmalige en individuele financiële steun toe te kennen aan cultuurwerkers met tijdelijke contracten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de steun, moet de cultuurwerker aan 3 voorwaarden voldoen:

 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of er tussen 1 juli en 31 december 2021 gedomicilieerd zijn geweest;
 • geen beroepsinkomsten en/of vervangingsinkomsten van meer dan € 8.000 netto hebben ontvangen in de periode van 1 juli en 31 december 2021;
 • in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2021 gewerkt hebben als professional in de culturele en audiovisuele sectoren onder de paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of met een contract als uitzendkracht met code 046, 495 of 015 in het paritair comité 200 of 322, of als natuurlijk persoon bezoldigde prestaties hebben verricht bij een ION van type B die een opdracht van openbare dienstverlening van culturele aard uitvoert en waarvan de uitzendovereenkomst de code 046, 495 of 015 vermeldt.

De financiële steun zal niet toegekend worden in de volgende situaties:

 • de cultuurwerker heeft tussen 1 juli en 31 december 2021 gebruik gemaakt van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • de cultuurwerker heeft enkel prestaties geleverd in het kader van de kleinevergoedingsregeling (kunstenaarskaart);
 • de cultuurwerker heeft genoten van de beroepsherinschakeling van werknemers uit de artistieke en culturele sector als gevolg van de gezondheidscrisis toegekend door het Waalse Gewest.

Bedrag

Het bedrag van de financiële steun bedraagt:

 • € 1.500 voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 juli en 31 december 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van € 8.000 netto;
 • € 2.250 voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 juli en 31 december 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van € 6.000 netto;
 • € 3.000 voor de cultuurwerker die in de periode tussen 1 juli en 31 december 2021 inkomsten heeft ontvangen voor een maximumbedrag van € 4.500 netto.

Dit bedrag wordt vrijgesteld van belastingen.

De toekenning gebeurt door Actiris en de steun wordt verleend voor zover het beschikbare budget het toelaat. Deze analyse gebeurt in chronologische volgorde (volgens wanneer de aanvragen werden ingediend).

Aanvraagprocedure

De steun dient aangevraagd te worden bij Actiris via een online aanvraagformulier. De aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 27 mei 2022.

De volgende documenten moeten toegevoegd worden aan de aanvraag:

 • een verblijfsbewijs, als je niet bij Actiris bent ingeschreven;
 • het bewijs van een bezoldigde prestatie in een van de culturele en audiovisuele activiteitensectoren onder het paritair comité 227, 303, 304 of 329, of met een contract als uitzendkracht met code 046, 495 of 015 in het paritair comité 200 of 322, of het bewijs dat je als natuurlijk persoon bezoldigde prestaties hebt verricht bij een ION van type B (de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationaal Orkest van België en BOZAR) die een opdracht van openbare dienstverlening van culturele aard uitvoert en waarvan de uitzendovereenkomst de code 046, 495 of 015 vermeldt, in de periode 1 januari 2019 en 30 juni 2021. Het paritair comité en het ontvangen nettobedrag moeten op dit document vermeld staan.

Bron: Besluit van 28 april 2022 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers, BS 5 mei 2022 en www.actiris.brussels/nl/burgers/steun-voor-cultuurwerkers-met-tijdelijke-contracten/.