Besox

Wijziging toepassingsgebied hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

1 februari 2019

Wanneer een aannemer beroep doet op een andere aannemer of onderaannemer die sociale of fiscale schulden heeft, kan hij hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schulden.

Om dit te voorkomen moet de eerste aannemer bij de betaling van zijn medecontractant een deel van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (35%) en/of de fiscus (15%).

De inhoudingsplicht geldt enkel in de volgende sectoren:

  • werken in onroerende staat (zoals de bouwsector, land- en tuinbouw, schoonmaak,…);
  • werken in de vleessector;
  • het paritair comité voor de bewakings- en toezichtsdiensten.

Vanaf 1 april 2019 wordt dit toepassingsgebied aangepast. Voor de bouwsector is er een uitbreiding naar activiteiten van ‘levering van stortklaar beton’.

Voor de land- en tuinbouw worden 33 activiteiten uitgesloten van het toepassingsgebied. De uitsluitingen hebben vooral betrekking op het telen van bepaalde gewassen, groenten, fruit,… en op bosbouwactiviteiten.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 17 januari 2019.