Besox

Uw werknemer krijgt een ski-ongeval: heeft hij recht op gewaarborgd loon?

27 december 2017

In deze tijd van het jaar vertrekken veel Belgen voor een skivakantie naar de sneeuw.  Maar wat als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een ski-ongeval?

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst indien een werknemer zijn werk niet kan verrichten wegens ziekte of ongeval. Als werkgever bent u gedurende een bepaalde periode gewaarborgd loon verschuldigd.

Slechts in 2 gevallen bent u als werkgever niet verplicht om gewaarborgd loon te betalen:

  • Zware fout: wanneer de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een zware fout van de werknemer bestaat er geen recht op loon. Het begrip zware fout wordt niet beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet. Bijgevolg zal de rechter moeten oordelen of het al dan niet om een zware fout gaat. De werkgever draagt de bewijslast. We zouden hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan het in dronken toestand skiën.
  • Sportongeval: er is geen recht op gewaarborgd loon wanneer de werknemer een ongeval opgelopen heeft tijdens een sportcompetitie of –exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers om het even welk loon ontvangen.

Een werknemer die na zijn ski-vakantie arbeidsongeschikt wordt, zal dus recht hebben op gewaarborgd loon, tenzij de werkgever kan bewijzen dat deze arbeidsongeschiktheid het gevolg is van één van bovenvermelde uitzonderingssituaties.