Besox

Nationale vakbondsmanifestatie op 13 juni 2023

5 juni 2023

De vakbonden uit de non-profitsector hebben aangekondigd dat zij op dinsdag 13 juni 2023 een nationale betoging zullen organiseren in Brussel. Door middel van deze actiedag willen de vakbonden nogmaals aandacht vragen voor meer personeel, betere loon- en arbeidsvoorwaarden met respect voor de uurroosters en de vrije tijd, een werkbare eindeloopbaan en een waardig pensioeninkomen en meer investeringen in zorg, welzijn, sociale economie en cultuur.

Het is dan ook mogelijk dat een aantal van je werknemers die dag te laat op het werk zullen toekomen of zelfs helemaal niet op het werk geraken. De vakbonden beschouwen 13 juni 2023 als een stakingsdag, waarvoor een stakingsvergoeding aangevraagd kan worden.

Een werknemer die te laat op het werk aankomt door de staking, heeft slechts recht op gewaarborgd dagloon als het gaat om een ‘onvoorziene gebeurtenis’ op weg naar het werk die zich buiten de wil van de werknemer voordoet. Deze actiedag is echter ruim op voorhand aangekondigd en meermaals in de media besproken waardoor men hier niet kan spreken van een ‘onvoorziene gebeurtenis’. Bijgevolg zal een werknemer die te laat komt op het werk meestal geen recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Een werknemer die helemaal niet komt opdagen, levert geen prestaties op die dag. Bijgevolg ben je als werkgever geen loon verschuldigd. Deze werknemers kunnen wel in samenspraak met de werkgever een dag vakantie of inhaalrust opnemen om het loonverlies op te vangen.

Bron: Diverse nieuwsberichten.

Categorie