Besox

Welke indexering mag u op 1 januari 2018 verwachten voor de bedienden van PC 200?

19 december 2017

 

Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de bedienden van PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex in het jaar voordien.

Op basis van de voorlopige prognoses van het federaal planbureau wordt er op
1 januari 2018 een indexering van 1,82% verwacht voor alle lonen van bedienden van PC 200.

Opgelet: het betreft hier wel nog een prognose op basis van de huidige economische situatie. Het definitieve indexpercentage kennen we pas eind december 2017, wanneer het gezondheidsindexcijfer voor december 2017 officieel bekend wordt gemaakt.